ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 LIMBILE MODERNE ÎN DINAMICĂ PLURILINGVĂ

LIMBILE MODERNE ÎN DINAMICĂ PLURILINGVĂ

(MASTER BILINGV ÎN LIMBILE FRANCEZĂ ŞI ENGLEZĂ)

 

Obiectivele si perspectivele

Programul de studii universitare de masterat Limbile moderne în dinamică plurilingvă se înscrie în perspectiva agreată de Ministerul Educaţiei Naționale de formare a unor cercetători specialiști în filologie (zona de competență: Filologie franceză și engleză).

În fața nevoii din ce în ce mai clare de formare a unor specialiști orientați spre domeniul limbilor străine, programul de masterat propune cursuri orientate atat către prezentarea noilor direcții de cercetare și reflecție din zona literaturii si lingvisticii limbilor franceză și engleză cât și cu elemente adaptate predării la clasă a acestor limbi straine.

Orientarea flexibilă a conținuturilor către limbile franceză și engleză și propunerea de cursuri cu predare în limbile franceză și engleză sunt justificate atât de structura planurilor de învățământ pentru programele de licență care funcționează în Universitatea „Ovidius” din Constanța, cât și de noua paradigmă a predării / învățării limbilor, care situează competența plurilingvă în centrul procesului de învățare a limbilor străine.

Structura disciplinelor incluse in program (cu referire la abordarea integrată a literaturii, culturii, lingvisticii și didacticii ambelor limbi străine) permite studenților masteranzi familiarizarea cu cele mai noi orientări teoretice în materie de plurilingvism și interculturalitate.

Perspectivele profesionale

 Programul se desfăşoară pe o durată de 2 ani (120 de credite). Cursurile pregătesc viitorii specialiști pentru profesii din zona limbilor străine, identificate în COR:264312 – cercetător în lingvistică ; 264314 – cercetător în filologie.

Statutul de masterat de cercetare științifică al programului permite absolvenților să își continue formarea printr-un doctorat în domeniul larg al Filologiei (franceze sau engleze).