ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Pentru informații actualizate referitoare la sesiunea septembrie 2021 de admitere în cadrul Facultății de Litere, consultați site-ul: https://admitere.univ-ovidius.ro/

11.09.2021 - Anunț privind înmatricularea candidaților declarați admiși_septembrie 2021

VEZI REZULTATE

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

 Programare probe

2019 – Admitere programe de licenţă – Sesiunea Iulie

Lista candidatilor inscrisi la programele de masterat ale Facultatii de Litere

Lista candidatilor inscrisi la programul Studii Anglo-Americane

Lista candidatilor inscrisi la programul de studii de masterat Comunicare si discurs intercultural in spatiul european

Lista candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii de romanistica

Lista candidatilor inscrisi la programul de masterat Limbile moderne in dinamica plurilingva

 

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programele de masterat ale Facultatii de Litere

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii de romnanistica

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii Anglo-Americane

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Limbile moderne in dinamica plurilingva

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Comunicare si discurs intercultural in spatiul european

 

Lista candidatilor inscrisi la Concursul de admitere, sesiunea iulie 2019_programe de licenta si programe de masterat

Lista candidatilor inscrisi la programul de licenta IF Limba si literatura romana- O limba si literatura moderna (engleza, germana, franceza, italiana, turca)
Lista candidatilor inscrisi la programul de licenta Jurnalism.
Lista candidatilor inscrisi la programul de licenta Limba si literatura engleza-O limba si literatura moderna (germana, turca, franceza, italiana)
Lista candidatilor inscrisi la programul de licenta Limba si literatura franceza- O limba si literatura moderna (italiana, engleza, germana, turca)
Lista candidatilor inscrisi la programul de licenta Studii Americane
Lista candidatilor inscrisi la programul de masterat Comunicare si discurs intercultural in spatiul european
Lista candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii Anglo-Americane
Lista candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii de romanistica
Lista candidatilor inscrisi la programul de studii de masterat Limbile moderne in dinamica plurilingva (masterat bilingv, in limba franceza si limba engleza)
Lista candidatilor inscrisi la programul IFR Limba si literatura romana- O limba si literatura moderna (engleza, italiana)
 
 
 
 
 

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la Concursul de admitere, sesiunea iulie 2019_Probe orale de competenta lingvistica si proba orala de creativitate si expresivitate

 

 

Arhiva

 

2018 – Admitere programe de licenţă – Sesiunea Septembrie

Liste de verificare (cu candidaţii înscrişi) şi Repartizarea candidaţilor pe săli

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană. franceză, italiană, turcă) – candidaţi înscrişi 
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) IFR – candidaţi înscrişi 
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană. franceză, italiană, turcă) şi Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) IFR – repartizarea pe săli

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) – candidaţi înscrişi 
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) – candidaţi înscrişi
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) şi Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) – repartizarea pe săli

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) – candidaţi înscrişi
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) – repartizarea pe săli

Studii americane (în limba engleză) – candidaţi înscrişi
Studii americane (în limba engleză) – repartizarea pe săli 

Jurnalism – candidaţi înscrişi
Jurnalism – repartizarea pe săli

 

2018 – Admitere programe de master – Sesiunea Septembrie

Liste de verificare (cu candidaţii înscrişi) şi Repartizarea candidaţilor pe săli

 
 

 

 

2018 - sesiunea iulie (studii de masterat): Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european

Studii de românistică

Studii anglo-americane

2018 - sesiunea iulie (studii de masterat): Repartizarea pe sali a candidatilor (pe specializari si sali)

Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european

Studii de românistică

Studii anglo-americane

2018 - sesiunea iulie (studii de licenta): Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învăţământ cu frecvenţă redusă IFR)
Limba şi literatură franceză - O limbă şi literatură modernă (italiană, engleză, germană, turcă)
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) 
Limba şi literatură engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) 
Studii americane (în limba engleză)
Jurnalism

2018 - sesiunea iulie (studii de licenta): Repartizarea pe sali a candidatilor (pe specializari si sali)

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) - sala 218
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) şi Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învăţământ cu frecvenţă redusă IFR) - sala 214 
Limba şi literatură franceză - O limbă şi literatură modernă (italiană, engleză, germană, turcă) - sala 128
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) - sala 132
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) şi Limba şi literatură engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) - sala 04 
Studii americane (în limba engleză) – sala 118 
Jurnalism - sala 033

2017 - sesiunea septembrie (studii de masterat) - Lista candidaţilor inscrişi (pe specializari)

2017 - sesiunea septembrie (studii de masterat) - Repartizarea pe săli a candidatilor inscrişi

2017 - sesiunea septembrie (studii de licenta) - Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

2017 - sesiunea septembrie (studii de licenta) - Repartizarea pe săli a candidaţilor

2017: Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

Jurnalism
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)
Studii americane (în limba engleză)

2017: Repartizarea pe sali a candidatilor (pe specializari si sali)

Jurnalism – sala 033
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) – sala 132
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) si Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) – sala 04
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză si Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) – sala 130
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) – sala 134
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) si Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR) – sala 214
Studii americane (în limba engleză)

 
 
Programare probe şi liste de verificare
 
PROGRAMAREA PROBELOR ŞI LISTE DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA 2017 DIN DATA DE 24 IULIE 2017
SPECIALIZARE: LIMBA SI LITERATURA ROMANA - O LIMBA SI LITERATURA MODERNA (ZI/IFR)
SPECIALIZARE: LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA
SPECIALIZARE: LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - O LIMBA SI LITERATURA MODERNA
SPECIALIZARE: STUDII AMERICANE
SPECIALIZARE: JURNALISM
 
PROGRAMAREA PROBELOR SI LISTE DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA 2017 - SESIUNEA SEPTEMBRIE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
SPECIALIZARE: COMUNICARE SI DISCURS INTERCULTURAL IN SPATIUL EUROPEAN
SPECIALIZARE: LIMBA FRANCEZA SI PLURILINGVISM IN SPATIUL EUROPEAN
SPECIALIZARE: STUDII ANGLO AMERICANE
SPECIALZARE: STUDII ROMANISTICA