Doctorat

 

Şcoala doctorală din cadrul Facultăţii de Litere oferă o pregătire ştiinţifică de înaltă ţinută academică în domeniul Filologie, pentru următoarele specializări:

• Literatură română, teoria literaturii;
• Literatură britanică şi americană;
• Lingvistică;
• Lingvistică romanică.
 

Lista conducătorilor de doctorat:  


- Prof. univ. dr. Adina Ciugureanu (Literatură britanică şi americană)
- Prof. univ. dr. Eduard Vlad (Literatură britanică şi americană)
- Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea (Lingvistică, Lingvistică romanică)
- Prof. univ. dr. Domniţa Tomescu (Lingvistică)
- Prof. univ. dr. Paul Dugneanu (Literatură română)
- Prof. univ. dr. hab. Monica Matei-Chesnoiu ((Literatură britanică)
- Prof. univ. dr. hab. Angelo Mitchievici (Literatură română)
- Conf. univ. dr. hab. Monica Vlad (Lingvistică franceză)