STUDII DE ROMÂNISTICĂ

Obiectivele şi perspectivele programului de masterat

     Programul de master Studii de românistică are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului postuniversitar în domeniul filologiei. In acelaşi timp, varietatea şi modernitatea cursurilor propuse sunt menite să asigure racordarea studenţilor la noile realităţi sociale, politice şi culturale pe care le trăim. Se are în vedere asigurarea mobilităţii profesionale în domeniu, prin stimularea creativităţii, flexibilităţii în comunicare şi a abilităţii de cercetare.

     Competenţele dobândite prin participarea la acest program de master vor permite integrarea absolvenţilor atât ca profesori şi cercetători în institute şi universităţi de profil (filologie, comunicare, relaţii publice etc.), cât şi in diverse alte domenii: cultural, politic, social etc. Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de specializare.

     Obţinerea Diplomei de Master în Studii de românistică va garanta dobândirea unei pregătiri profesionale specifice domeniilor filologie, ştiinţe ale comunicării, studii (inter)culturale şi va facilita integrarea absolvenţilor fie în instituţiile de învăţământ, fie în diverse domenii de activitate conexe.

Perspectivele profesionale

     Programul se desfăşoară pe o durată de 2 ani (120 de credite), cu posibilitatea de continuare prin studii de doctorat. Absolvenţii care obţin cele 120 de credtite pot exercita următoarele ocupaţii posibile: profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar (masterat), filolog (masterat), referent literar (masterat), secretar literar (masterat), cercetător în lingvistică (masterat), cercetător în filologie (masterat), asistent de cercetare în filologie (masterat), consilier învăţământ, consilier instituţii publice, comentator, copywriter publicitate, corector (masterat), corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist (masterat), editorialist (masterat), lector presă/editură/scenarii (masterat), referent literar (masterat), referent difuzare carte (masterat), referent relaţii externe, secretar literar (masterat), redactor (masterat), secretar de redacţie (masterat), scriitor, publicist.