LIMBA FRANCEZĂ ŞI PLURILINGVISM ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE ET PLURILINGUISME DANS L’ESPACE EUROPEEN)

Obiectivele şi perspectivele programului de masterat

     Programul de master Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european se adresează absolvenţilor Facultăţii de Litere, posesori ai unei diplome de licenţă în filologie franceză sau de altă limbă romanică, precum şi profesorilor de alte discipline, cărora conţinuturile propuse prin prezentul plan de masterat le pot fi utile în perfecţionarea profesională (profesori care predau la licee bilingve sau în alte instituţii de învăţământ cu predare într-o limbă străină, indiferent de disciplina predată).

     Toate cursurile propuse în planul de învăţământ se ţin în limba franceză. Atelierele vor fi ţinute în limba franceză şi, atunci când este cazul, unele ateliere vor fi ţinute în una din limbile romanice: italiană, spaniolă, portugheză.

Perspectivele profesionale

     Programul se desfăşoară pe o durată de 2 ani (120 de credite), cu posibilitatea de continuare prin studii de doctorat. Absolvenţii care obţin cele 120 de credtite pot exercita următoarele ocupaţii posibile:profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, traducător (masterat), translator (masterat), interpret (masterat), interpret relaţii diplomatice (masterat), filolog (masterat), referent literar (masterat), secretar literar (masterat), cercetător în lingvistică, asistent de cercetare în filologie (masterat), cercetător în filologie (masterat), consilier învăţământ, consilier instituţii publice, comentator, copywriter publicitate, corector (masterat), corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist (masterat), editorialist (masterat), lector presă/editură/scenarii (masterat), referent literar (masterat), referent difuzare carte (masterat), referent relaţii externe, secretar literar (masterat), redactor (masterat), secretar de redacţie (masterat), scriitor, publicist.