JURNALISM REGIONAL

Obiectivele şi perspectivele programului de masterat

     Programul de masterat vine în întâmpinarea temelor la zi şi a exigenţelor de dezvoltare cu care se confruntă România, în contextul Uniunii Europene. Concret, masteratul îşi propune să dezvolte gândirea critică şi capacitatea de acţiune intelectuală şi socială autonomă a absolvenţilor în sensul monitorizării competente a puterii, dar şi a capacităţii de acţiune în sensul îmbunătăţirii mediului social şi comunitar unde aceştia îşi desfăşoară activitatea. Masteratul Jurnalism regional îşi justifică pe deplin existenţa, el pregătind, prin conţinuturile sale, specialişti cu competenţe în domeniul jurnalismului şi comunicării, în contextul exigenţelor actuale privind dezvoltarea durabilă.Prin programul supus autorizării, absolvenţii au şansa de a obţine competenţele necesare realizării unor concepte şi produse media de interes public, pe care să le poată propună comunităţii şi mediului economic.

Perspectivele profesionale

     Programul se desfăşoară pe o durată de 2 ani (120 de credite), cu posibilitatea de continuare prin studii de doctorat. Absolvenţii care obţin cele 120 de credtite pot exercita următoarele ocupaţii posibile: conducător în servicii de publicitate şi relaţii publice, producător delegat evenimente de marketing, specialist în dezvoltare organizaţională, specialist în formare, organizator/ conceptor/consultant formare, cercetător de dezvoltare comunitară, agent de dezvoltare, redactor rubrică (masterat), ziarist (masterat), editorialist (masterat), reporter, redactor, redactor-şef presă, referent de specialitate selecţie programe TV, producător RTV ştiri, editor RTV ştiri, producător delegat film, tehnoredactor (masterat), specialist în relaţii publice, purtător de cuvânt.