COMUNICARE ŞI DISCURS INTERCULTURAL ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Obiectivele şi perspectivele programului de masterat

     Programul de master Comunicare şi relaţii interculturale în spaţiul european are ca obiective prioritare cercetarea şi activitatea ştiinţifică, dezvoltarea învăţământului postuniversitar în domeniul filologiei şi ştiinţelor comunicării, vizând  formarea de specialişti interdisciplinari (filologie, comunicare, teorii ale culturii, artă, relaţii publice, publicitate, media), capabili să valorizeze diversitatea culturală, în contextul integrării europene şi al globalizării.

     Programul cuprinde cursuri teoretice şi ateliere, organizate modular, pornind de la modulul de bază filologic spre modulele specializate de comunicare, mass-media, politică. Se are în vedere asigurarea mobilităţii profesionale în domeniu, prin stimularea creativităţii, flexibilităţii în comunicare şi a abilităţii de cercetare.

     Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de specializare. În oraşul Constanţa, un astfel de program postuniversitar îşi găseşte justificarea prin interesul crescut faţă de aspectele privind procesele, strategiile şi tehnicile de comunicare interculturală în contextul recentei integrări a României în spaţiul european. Obţinerea Diplomei de Master în Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european va garanta dobândirea unei pregătiri profesionale specifice domeniilor filologie, ştiinţe ale comunicării, studii (inter)culturale şi va facilita integrarea absolvenţilor fie în instituţiile de învăţământ, fie în diverse domenii de activitate conexe.

Perspectivele profesionale

     Programul se desfăşoară pe o durată de 2 ani (120 de credite), cu posibilitatea de continuare prin studii de doctorat. Absolvenţii care obţin cele 120 de credtite pot exercita următoarele ocupaţii posibile:profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, filolog (masterat),  cercetător în filologie (masterat), asistent de cercetare în filologie (masterat),  consilier instituţii publice, comentator, copywriter publicitate, corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist, editorialist (masterat), lector presă/editură/scenarii (masterat), referent literar (masterat), referent difuzare carte (masterat), referent relaţii externe, secretar literar (masterat), redactor (masterat), secretar de redacţie (masterat), scriitor, publicist, tehnoredactor (masterat), specialist în relaţii publice, purtător de cuvânt, conducător în servicii de publicitate şi relaţii publice, producător delegat evenimente de marketing, specialist în dezvoltare organizaţională, specialist în formare, organizator/ conceptor/ consultant formare, cercetător de dezvoltare comunitară, agent de dezvoltare.