Specializările Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană / portugheză); Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză)

     În cadrul acestei specializări se urmăresc formarea şi modelarea viitorilor specialişti de limbă şi literatură franceză şi o altă limbă modernă.

     Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite), cu posibilitatea înscrierii la studii de masterat (120 credite).

     Absolvenţii care obţin cele 180 de credite au dreptul de angajare în învăţământul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui master de didactică)sau se pot orienta către următoarele domenii de activitate: cercetare în filologie, consiliere în  învăţământ şi în instituţii publice, publicitate (copywriter), media (referent literar, referent difuzare carte, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacţie, scriitor, publicist, reporter, secretar cu studii superioare într-o instituţie publică, corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist, editorialist ş.a.) sau traducere şi interpretariat (interpret relaţii diplomatice, lector presă/editură/scenarii).