Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă)

În cadrul acestei specializări se urmăresc formarea şi modelarea viitorilor specialişti de limbă şi literatură franceză şi o altă limbă modernă: astfel, studenţii sunt pregătiţi pentru oportunităţile care s-au deschis odată cu integrarea în Uniunea Europeană, dar şi pentru cele de interes regional.

 

     Competenţe dobândite: Cunostinte aprofundate de lingvistică, literatură si cultură franceză / italiană / engleză / germană / turcă), precum și cunoașterea limbilor moderne studiate, la nivel C1, minim B2, conform Cadrului European de Referinta

     Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite), cu posibilitatea înscrierii la studii de masterat (120 credite).

 

     Absolvenţii care obţin cele 180 de credite au dreptul de angajare în învăţământul gimnazial (condiţionat de absolvirea modulului psiho-pedagogic) sau se pot orienta către următoarele domenii de activitate: cercetare în filologie, consiliere în învăţământ şi în instituţii publice, publicitate (copywriter), media (referent literar, referent difuzare carte, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacţie, scriitor, publicist, reporter, secretar cu studii superioare într-o instituţie publică, corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist, editorialist ş.a.) sau traducere şi interpretariat (interpret relaţii diplomatice, lector presă / editură / scenarii).