Specializarea Limbi Moderne Aplicate [LMA] (Engleză - Franceză; Engleză – Italiană)

     Misiunea acestei specializări (durată de studiu 3 ani la forma de învăţământ zi - 180 de credite) o reprezintă formarea de specialişti cu o largă perspectivă în planul social; pe lângă performanţele de comunicare în limbile engleză şi franceză/italiană, absolvenţii deţin cunoştinţe filologice de specialitate şi cunoştinţe de economie politică, finanţe, contabilitate, marketing şi management, drept civil, comunitar şi comercial. Astfel, absolvenţii vor putea aplica aceste cunoştinţe în alte domenii decât învăţământul, care necesită un spectru mai larg de pregătire. Ei îşi vor găsi uşor un loc de muncă, deoarece pregătirea lor multidirecţională le va deschide oportunităţi multiple de aplicare a cunoştinţelor dobândite în facultate, în profesii cum ar fi: traducător (studii superioare), interpret, interpret relaţii diplomatice, lingvist, organizator protocol (studii superioare), organizator activităţi turistice, organizator târguri şi expoziţii, referent relaţii externe, consilier afaceri europene, tehnoredactor (studii superioare), documentarist (studii superioare).

     Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice în limbile engleză şi franceză, competenţa de a comunica, traduce şi redacta în / din limba engleză şi franceză / italiană studiate la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

     Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite), cu posibilitatea înscrierii la studii de masterat (120 credite).