Anunt privind desfasurarea activitatilor didactice pe semestrul I in anul universitar 2020/2021

În atenţia studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Litere

 

În conformitate cu HCA 759 / 16.09.2020, în cadrul Facultăţii de Litere, activităţile didactice se vor desfăşura în regim online pe parcursul semestrului I al anului universitar 2020-2021.

Pentru activităţile de tutorat, se pot organiza şedinţe de lucru faţă în faţă, la solicitarea studenţilor şi cu acordul cadrului didactic titular de disciplină.