Anunţ privind înmatricularea candidaţilor admişi la programele Facultăţii de Litere - Sesiunea septembrie 2020

Programare inmatriculări candidaţi admişi la fără taxă

 
IN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI LA FARA TAXA!
 
Stimați candidați,
 
Înmatricularea candidaților admiși la fără taxă va avea loc la sediul Facultății de Litere (Aleea Universității nr. 1, Campus, Corp A), în curtea interioară a campusului A, în conformitate cu programările care vor fi afișate pe site-ul Facultății de Litere. 
 
Dacă din motive strict obiective nu vă puteți prezenta la înmatriculare la data și ora la care ați fost programat, vă rugăm să ne contactați mâine, 11 septembrie, între orele 9:00 și 12:00, la următorul număr de telefon: 0775220260.
 
Accesul candidaților se va face prin intrarea din fată a clădirii, Corp A; aceștia vor traversa holul mare de la parter pentru a ajunge în curtea interioară. Candidații vor ieși apoi prin spatele clădirii. 
 
Vă rugăm să vă prezentați cu 10 minute înainte de ora stabilită la intrarea în clădire, de unde veți fi ghidat spre curtea interioară. În vederea asigurării protecției împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, vă rugăm să veniți neînsoțiți și să purtați mască și mănuși de protecție pe toată durata prezenței dumneavoastră la campus.
 
Vă rugăm să aveți la dumneavoastră următoarele documente, într-un dosar plic :
 
1. declarație RGDP (care este anexată la acest e-mail) – printată, completată și semnată
2. declarația de autenticitate a documentelor;
3. Declarația cu privire la limba a 2-a de studiu (doar pentru specializarea de licență Studii Americane)
4. fișa de înscriere pentru concursul de admitere (pe care o descărcați de pe platformă, din contul dvs.) – printată și semnată
5. certificatul de naștere în original și copie simplă
6. actul de identitate în original și 2 copii simple
7.   certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui, în original și copie simplă
8. diploma de bacalaureat în original.
9.   diploma de licență în original (în cazul înscrierii la studii universitare de master)
Candidații din promoția 2020 vor aduce adeverința de licență în original.
10. suplimentul la diplomă în original (în cazul înscrierii la studii universitare de master)
Candidații din promoția 2020 vor aduce adeverința de licență în original.
11.  Adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
12. documentul care atestă distincția școlară obținută la olimpiadele școlare, în cazul înscrierii la studii universitare de licență (dacă este cazul);
13.   foaia matricolă eliberată de liceu, în original;
14.  adeverință medicală eliberată, după caz, de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;
15. fotografie color – tip buletin/carte de identitate – 4 buc.;
16. scrisoarea de intenție/ eseul motivațional pe care l-ați încărcat pe platformă
17. chitanță de înmatriculare (plătită începând cu 10.09.2020) în original;
 
IN ATENTIA CANDIDATILOR ADMISI LA CU TAXA!
 
Înmatricularea candidaților admiși la cu taxă se va face doar online, pe 12 septembrie 2020.
In acest sens, candidații vor fi contactați pe e-mail de catre comisia tehnica de admitere si vor trimite la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. următoarele documente:
 
1. contractul de studii completat și semnat olograf
2. dovada privind plata taxei de înmatriculare de 100 lei, cu următoarele mențiuni: taxă înmatriculare, nume-prenume candidat, facultatea și programul de studii la care se înmatriculează. Atenție! Aceasta este o taxă diferită de taxa de înscriere plătită pentru depunerea dosarului.
3. dovada privind primei rate din taxa de școlarizare (25% din rata anuală), cu următoarele mențiuni: rata 1 taxă școlarizare, nume-prenume candidat, facultatea și programul de studii la care se înmatriculează. 
4. declarație RGDP (care este anexată la acest e-mail) – printată, completată și semnată olograf
5. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale (care este anexată la acest e-mail) – printată, completată și semnată olograf.
 
 
Candidații admisi si înmatriculați pe locuri cu taxă au obligația să își depună la facultate dosarul de concurs cu toate documentele care au stat la baza înscrierii în concurs. In acest sens, acestia vor fi contactați pentru programare în cursul saptamanii viitoare.