Seminar ştiinţific pentru masteranzi - acces ANELIS

Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu”, Departamentul de Cercetare și Inovare (DCI), Departamentul de Strategii Academice și de Calitate (DSAC) în parteneriat cu ENFORMATION organizează, în data de 29 octombrie 2019, în cadrul Bibliotecii Digitale, un eveniment de valorificare a bazei de informare și documentare electronică existente în Universitatea „Ovidius” din Constanța prin ANELIS PLUS.

Seminarul științific – care se va desfășura marți, 29 octombrie 2019, în Biblioteca Digitală, începând cu ora 10:00 - este adresat, în principal, studenților de la toate domeniile și programele de studii universitare de masterat, în vederea eficientizării accesului electronic la baze de date naționale și internaționale, în raport cu criteriile, standardele și indicatorii de performanță pentru evaluarea externă a domeniilor de studii universitare de masterat de către ARACIS.