Anunt - completarea locurilor vacante din CF - cadre didactice

In ziua de 23 octombrie, in intervalul orar 10-14, in sala M1 se vor desfășura alegerile pentru ocuparea celor trei locuri vacante in Consiliul Facultății, eliberate prin pensionarea a trei cadre didactice membre in CF.
Locurile sunt destinate cadrelor didactice titulare de la DLLMSC. La vot participă toate cadrele didactice titulare ale facultății.
Depunerea scrisorilor de intenție se va face la secretariatul facultății, în ziua de 22 octombrie, în intervalul 11-13.
Scrisoarea de intenție pentru candidatura în consiliul facultății reprezintă Anexa 5 din Metodologia în vigoare și se poate descărca de la: