Calendarul de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat sesiunea septembrie 2018

  • 3-4 septembrie: înscrieri licenţă şi disertaţie
  • 5 septembrie: proba scrisă licenţă
  • 6 septembrie: contestaţii licenţă
  • 7 septembrie: susţinerea disertaţiilor de masterat
  • 7 septembrie: susţinerea lucrărilor de licenţă