11-12 septembrie – Înmatricularea candidaţilor admişi în urma concursului de admitere – sesiunea septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi în urma concursului de admitere – sesiunea septembrie - se va face la Secretariatul Facultăţii de Litere (Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp A, Parter, Sala 026). Program: 11-12 septembrie, orele 9.00 -17.00. 
 
Atenţie: Locul obţinut prin concurs poate fi păstrat doar prin înmatricularea candidatului respectiv (semnarea conractului de studii, achitarea taxei de înmatriculare şi, dacă este cazul, a unui cuantum din taxa de şcolarizare).