FIŞELE DE DISCIPLINĂ

       

JURNALISM

Departamentul de limbi și literaturi moderne și științele comunicării

Specializarea Jurnalism

 

Anul I

Introducere în științele comunicării

Introducere în sistemul mass-media

Multimedia

Tehnici de redactare jurnalistică

Tehnici de lucru specializate (presă scrisă)

Genurile presei (presă scrisă)

Tehnici de colectare

Producție în mass-media (presă scrisă)

Practica profesională

Fotojurnalism SEM I

Fotojurnalism SEM II

Comunicare politică sem I

Comunicare politică sem II

Limba engleză

 

Anul II

Semiotică

Metodologia cercetării în științele sociale

Introducere în relații publice

Introducere în publicitate

Tehnici de lucru specializate (radio/TV)

Genurile presei (radio,TV)

Istoria presei

Practica profesională

Producție în mass-media (radio)

Producție în mass-media (TV)

Politici media și reglementare

Relații internaționale și comunicare

Limba engleză sem I

Limba engleză sem II

 

Anul III

Etica mass-media

Gândire critică și societate

Deontologie profesională

Genurile presei (emisiunea informativă în radio și TV)

Dezbaterea jurnalistică

Tehnici de investigare jurnalistică

Elaborarea lucrării de licență

Producție în mass-media (presă digitală)

Genurile presei (film documentar)

Cultură antreprenorială și comunicare

Comunicare interculturală

Limba engleză sem I

Limba engleză sem II