Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, italiană, franceză)

În cadrul acestei specializări, se urmăreşte pregătirea viitorilor specialişti de limbă şi literatură engleză şi o limbă modernă de largă sau restrânsă circulaţie; astfel, studenţii sunt pregătiţi pentru oportunităţile care s-au deschis odată cu integrarea în Uniunea Europeană, dar şi pentru cele de interes regional.

     Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice de limbă şi literatură engleză / o limbă şi literatură modernă (franceză / italiană / germană / turcă), competenţa de a citi, înţelege şi comunica în limba modernă studiată, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite), cu posibilitatea de continuare prin studii de masterat (120 credite).

     Absolvenţii care obţin cele 180 de credite au dreptul de angajareîn învăţământul gimnazial (condiţionat de efectuarea unui master de didactică)sau se pot orienta către următoarele domenii de activitate: cercetare în filologie, consiliere în  învăţământ şi în instituţii publice, publicitate (copywriter), media (referent literar, referent difuzare carte, referent relaţii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacţie, scriitor, publicist, reporter, secretar cu studii superioare într-o instituţie publică, corespondent radio, corepondent presă, corespondent special, documentarist, editorialist ş.a.) sau traducere.