Misiune

     Facultatea de Litere are ca misiune fundamentală excelența în dezvoltarea cercetării, difuzarea și valorizarea rezultatelor; în transmiterea cunoașterii și formarea de specialiști în domeniile Filologie, Științele Comunicării și Studii Culturale; în asigurarea celei mai bune inserții sociale și profesionale a absolvenților; în cooperarea națională și internațională, precum și în difuzarea culturii.

 

   În realizarea misiunii sale, Facultatea de Litere urmăreşte, respectă şi promovează principiile şi obiectivele cuprinse în CARTA UNIVERSITĂŢII OVIDIUS DIN CONSTANȚA.

Facultatea de Litere crede în cultura de responsabilitate, care începe cu autonomia universitară şi include libertatea academică, toleranţa şi dialogul; conştiinciozitate şi profesionalism în toate activităţile; excelenţă; implicare în discuţiile despre schimbări şi provocări universitare; inovare şi căutarea de cunoştinţe; transparența informaţiilor şi responsabilitate; utilizarea eficientă a resurselor publice; standarde etice ridicate de comportament.