Istoric

     Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961.

     În prezent, ea oferă specializări în domeniile Limbă și literatură, Studii culturale și Științele comunicării, formulă care corespunde noilor direcţii de studiu din  spaţiul european. Pe de altă parte, în plan local, prin direcţiile de cercetare, răspunde modelului etno-cultural existent în Dobrogea, ţinut în care convieţuiesc diferite minorităţi etnice: turci, tătari, greci, italieni, armeni, lipoveni, evrei, germani, bulgari, sârbi, albanezi.     

     Facultatea de Litere găzduieşte peste 700 de studenţi și masteranzi, al căror acces la realitatea lingvistică literară şi culturală specifică fiecărei direcţii de studiu este facilitat de prezenţa lectorilor străini şi a unor specialişti de la alte universităţi din ţară şi străinătate. Specializările engleză, studii americane, franceză, italiană, turcă, germană beneficiază de sprijinul Serviciilor Culturale ale Ambasadelor ţărilor în care aceste limbi se vorbesc nativ şi ale Consulatelor de la Constanţa. Aceste servicii îmbogăţesc fondul de carte şi de aparatură în bibliotecă, laboratoare şi cabinete specializate.

     Toate cursurile şi seminarele, precum şi alte activităţi, se desfăşoară în modernul Campus 1 al Universităţii, dotat cu tot echipamentul necesar, care garantează un proces educaţional aflat în concordanţă cu standardele internaţionale: laboratoare multimedia prevăzute cu computere conectate la internet, biblioteci specializate pentru toate limbile şi domeniile studiate în facultate, imprimante, video-recordere, materiale didactice, fotocopiatoare, retroproiectoare de ultimă generaţie. De asemenea, facultatea deţine lectorate de franceză, italiană, germană portugheză, susţinute de centrele culturale şi ambasadele respective, precum și un American Corner și moderna sală Google.

     Capacitatea de cazare a studenţilor care nu locuiesc în Constanţa este direct proporţională cu cererea şi în concordanţă cu cerinţele academice privind dezvoltarea tinerilor intelectuali.

     Încă de la înfiinţare, Facultatea de Litere a dezvoltat relaţii academice cu instituţii similare din spaţiul european şi american: Universitatea Bretagne – Brest (Franţa), Universitatea Roma Tre (Italia), Universitatea Braga (Portugalia), Universitatea Complutense (Spania), Universitatea Northern Iowa  (S.U.A.), Universităţile din Salzburg şi Viena (Austria), Universitatea Washington, Seattle (S.U.A.), UniversitateaNevada,Las Vegas (S.U.A.). Prezenţa lectorilor străini – Michel Wattremez Bruno Capus, Frederic Fioletti, Stephanie Giraud (limba franceză); Domenico Polloni, Giovanni Rotiroti, Giovanni Marra (limba italiană); Margaret Simmons, Dan Ionaşcu (lectori Fulbright pentru limba engleză), Trevor James, Alison Stanbury (lectori de limba engleză  prin relaţiile cu Consiliul Britanic); Javier Sempere (limba spaniolă); Antonio Ferro (limba portugheză); Johann Bogdanow, Ingrid Hummer, Johann Lutz (limba germană), Ahmed Yenikale (limba turcă) – a permis studenţilor Facultăţii de Litere un contact nemijlocit cu limbile străine studiate.

           Prin reţeaua ţărilor riverane Mării Negre, Facultatea de Litere, în colaborare cu facultatea de profil din Iowa (S.U.A.), a iniţiat din 1999 Workshop – Creative Writing. Manifestarea, unică în ţară, s-a bucurat şi de prezenţa unor invitaţi români şi străini.

      Semnarea acordurilor bilaterale între Facultatea de Litere din Constanţa şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale din Brest (Franţa), Roma Tre (Italia), în cadrul programului  Socrates, a oferit o nouă perspectivă studenţilor şi absolvenţilor facultăţii, care, pe baza programului de credite transferabile, au beneficiat de o mobilitate atât pe verticală (curriculară), cât şi pe orizontală (spaţii culturale diferite). Aceste acorduri prevăd schimburi de informaţii, mişcarea studenţilor şi a profesorilor în centrele universitare implicate, precum şi activităţi de cercetare comune. În cadrul programului Socrates au fost încheiate acorduri preliminare şi cu facultăţi de acelaşi profil din Spania (Lledia, Las Palmas, Cadiz) şi Portugalia (Braga, Coimbra) şi cu universităţi din Italia și Franţa.