Conducere

Decan

Conf. univ. dr. CRISTINA TAMAŞ

 

 

Prodecan

Conf. univ. dr. FLORENTINA NICOLAE

 

 

Director de departament Filologie română, limbi clasice şi balcanice

Conf. univ. dr. LĂCRĂMIOARA BERECHET

 

 

Director de departament Limbi şi literaturi moderne şi știinţele comunicării

Conf. univ. dr. MIOARA CODLEANU

          

 

 

Director de departament Limbi moderne pentru facultăţile nefilologice

Conf. univ. dr. LILIANA-CARMEN MĂRUNŢELU