Conducere

Decan

Prof. univ. dr. CRISTINA TAMAŞ

 

 

Prodecan

Conf. univ. dr. hab. FLORENTINA NICOLAE

 

 

Director de departament Filologie română, limbi clasice şi balcanice

Prof. univ. dr. LĂCRĂMIOARA BERECHET

 

 

Director de departament Limbi şi literaturi moderne şi știinţele comunicării

Conf. univ. dr. ILEANA JITARU

          

 

 

Director de departament Limbi moderne pentru facultăţile nefilologice

Conf. univ. dr. LILIANA-CARMEN MĂRUNŢELU

 

 

Componenta Consiliului Facultatii

 

Cadre didactice

Prof. univ. dr. Cristina Tamaș, decan

Conf. univ. dr. habil. Florentina Nicolae, prodecan

Prof. univ. dr. Camelia Bejan

Prof. univ. dr. Lăcrămioara Berechet

Conf. univ. dr. Alina Buzatu

Conf. univ. dr. Cristina Valentina Dafinoiu

Conf. univ. dr. Ileana Jitaru

Conf. univ. dr. Liliana Mărunțelu

Conf. univ. dr. Veronica Nedelcu

Lect. univ. dr. Olivia Chirobocea-Tudor

Lect. univ. dr. Elena Dumitrașcu

Lect. univ. dr. Costin Oancea

Lect. univ. dr. Nicoleta Sava

Lect. univ. dr. Mariana Tocia

Lect. univ. dr. Cecilia-Iuliana Vârlan

Lect. univ. dr. Marinela Vrămuleț

Studenţi

Lavinia Ghimiciu - Română-Franceză, an II

Daniela-Ionela Nicolescu – Jurnalism, an I

Augustin-Virgiliu Petcu – Română- Franceză, an II

Cristian-Ștefan Șerban – Engleză - Italiană, an I