ADMITERE SEPTEMBRIE 2020

Programare inmatriculări candidaţi admişi la fără taxă

 

In atenţia candidaţilor admişi şi înmatriculaţi pe locuri cu taxă, în sesiunile iulie 2020 şi septembrie 2020

Candidații admişi şi înmatriculați la Facultatea de Litere pe locuri cu taxă în sesiunea iulie 2020 şi septembrie 2020 au obligația să își depună la facultate dosarul de concurs cu toate documentele care au stat la baza înscrierii în concurs, în baza următoarei programări:

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă, IF : 22.09 şi 23.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă, IFR : 23.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă: 24.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă: 24.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Studii Americane: 24.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Jurnalism: 25.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la programele de masterat Studii de românistică, Comunicare și discurs intercultural în spațiul europeanStudii anglo-americane, Limbile moderne în dinamică plurilingvă, Relații publice și dezvoltare interculturală: 25.09,  în intervalul 12:00-15:00.

 Cei care din motive strict obiective nu se pot prezenta cu dosarul în ziua în care sunt programaţi, trebuie să trimită un e-mail pe adresa secretariatulul (secretariat_FL@univ-ovidius.ro), pentru reprogramare.

 

 Vă rugăm să aveți la dumneavoastră următoarele documente, într-un dosar plic :

 

 1. declarație RGDP (primită pe e-mail la înmatriculare) – printată, completată și semnată

2. declarația de autenticitate a documentelor (primită pe e-mail la înmatriculare) -– printată, completată și semnată

3. declarația cu privire la limba a 2-a de studiu (doar pentru specializarea de licență Studii Americane, primită pe e-mail la înmatriculare) – printată, completată și semnată

4. fișa de înscriere pentru concursul de admitere (pe care o descărcați de pe platformă, din contul dvs.) – printată și semnată

5. certificatul de naștere în original și copie simplă

6. actul de identitate în original și 2 copii simple

7.   certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui, în original și copie simplă

8. diploma de bacalaureat în original/ copie legalizată.

9.   diploma de licență în original (în cazul înscrierii la studii universitare de master)/ copie legalizată

Candidații din promoția 2020 vor aduce adeverința de licență în original.

10. suplimentul la diplomă în original (în cazul înscrierii la studii universitare de master)/ copie legalizată

Candidații din promoția 2020 vor aduce adeverința de licență în original.

11.  Adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

12. contractul de studii (primit pe e-mail la înmatriculare) - printat, completat și semnat IN DOUA EXEMPLARE!

13.   foaia matricolă eliberată de liceu, în original/ copie legalizată;

14.  adeverință medicală eliberată, după caz, de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;

15. fotografie color – tip buletin/carte de identitate – 4 buc.;

16. scrisoarea de intenție/ eseul motivațional pe care l-ați încărcat pe platformă

17. chitanţele care atestă plata taxelor de înmatriculare şi şcolarizare în original şi copie simplă;

 Accesul se va face prin spatele Campusului Corp A, aleea Universităţii nr.1, (parcarea din spate Corpului A), la fereastrele sălii 035.

Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Secretariatului Facultăţii de Litere (tel. 0040241551773; e-mail: secretariat_FL@univ-ovidius.ro).

 

Anunturi admitere

2020- SEPTEMBRIE

 

CONTACT, LINKURI UTILE ȘI ASISTENȚĂ

Ne puteți contacta în perioada 5-8 septembrie, de luni până vineri în intervalul 9-17 și în weekend în intervalul 9-12.

•Telefon mobil: 0775220260

•Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Asistență în timp real prin Webex: https://meetingsemea20.webex.com/meet/Admitere-Litere-Ovidius

•Asistență în timp real de pe site-ul Facultății de Litere prin Tawk.to

 

 

 

 

2019 - IULIE

Informații privind eliberarea certificatului de competență lingvistică pentru înscrierea la Facultatea de Litere , sesiunea septembrie 2019

NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE, STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE ÎN CONCURSUL DE ADMITERE, STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

ANUNT IMPORTANT! Miercuri 24 iulie 2019 inmatricularile la Facultatea de Litere se fac in intervalul orar 13-17, la sala M2 parter, Capus A. Pentru licenta inmatricularile continua si in ziua de joi 25 iulie pana la ora 15.

22.07.2019 | Liste provizorii ale concursului de admitere sesiunea  iulie 2019 pentru programele de licenta ale Facultatii de Litere

Lista candidatilor inscrisi la programele de masterat ale Facultatii de Litere

Lista candidatilor inscrisi la programul Studii Anglo-Americane

Lista candidatilor inscrisi la programul de studii de masterat Comunicare si discurs intercultural in spatiul european

Lista candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii de romanistica

Lista candidatilor inscrisi la programul de masterat Limbile moderne in dinamica plurilingva

 

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programele de masterat ale Facultatii de Litere

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii de romnanistica

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Studii Anglo-Americane

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Limbile moderne in dinamica plurilingva

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la programul de masterat Comunicare si discurs intercultural in spatiul european

 

Lista candidatilor inscrisi la Concursul de admitere, sesiunea iulie 2019_programe de licenta si programe de masterat

Repartizarea pe sali a candidatilor inscrisi la Concursul de admitere, sesiunea iulie 2019_Probe orale de competenta lingvistica si proba orala de creativitate si expresivitate

 

 

Informații privind eliberarea certificatului de competență lingvistică pentru înscrierea la Facultatea de Litere

 

Candidatii care doresc să se înscrie la un program de studiu de licență care cuprinde limba și literatura engleză sau limba și literatura franceză ca limbă B trebuie să depună la dosarul de înscriere, un certificat de competență lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1.
In cazul în care candidații nu dețin acest certificat, îl pot obține la sediul Facultății de Litere, după următorul calendar:

10 iulie, orele   14:00 sala 035
14 iulie, orele  10:00 sala 035

19 iulie 2019, sala 035, ora 14:00

 

2018 - IULIE

 

19 iulie 2018 | În atenţia candidaţilor înscrişi la Facultatea de Litere

 

Informații privind eliberarea certificatului de competență lingvistică pentru înscrierea la Facultatea de Litere

Candidatii care doresc să se înscrie la un program de studiu de licență care cuprinde limba și literatura engleză sau limba și literatura franceză ca limbă B trebuie să depună la dosarul de înscriere, un certificat de competență lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1.
In cazul în care candidații nu dețin acest certificat, îl pot obține la sediul Facultății de Litere, după următorul calendar:

10 iulie, orele   14:00 sala 035
14 iulie, orele  10:00 sala 035

 

2017 - SEPTEMBRIE

11-12 septembrie – Înmatricularea candidaţilor admişi în urma concursului de admitere – sesiunea septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi în urma concursului de admitere – sesiunea septembrie - se va face la Secretariatul Facultăţii de Litere (Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp A, Parter, Sala 026). Program: 11-12 septembrie, orele 9.00 -17.00. 
Atenţie: Locul obţinut prin concurs poate fi păstrat doar prin înmatricularea candidatului respectiv (semnarea conractului de studii, achitarea taxei de înmatriculare şi, dacă este cazul, a unui cuantum din taxa de şcolarizare).

2017 - IULIE

25.07.2017, ora 16.30: Anunţ afişare liste provizorii ale concursului de admitere şi înmatriculări
Listele provizorii cu rezultatul admiterii 2017 (sesiunea iulie) pot fi accesate în secţiunea Admitere/Rezultate Admitere/2017. Data publicării pe site: 25.07.2017, ora 16.30.
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri “fără taxă” sau pe locuri “cu taxă” se vor înmatricula prin prezentarea dosarului cu actele necesare înscrierii , în original şi cópii simple. (dosar-plic de carton cu coperta intreaga).
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri “fără taxă” vor achita la casieria universităţii taxa de înmatriculare (100 ron).
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri “cu taxă” vor achita la casieria universităţii taxa de înmatriculare (100 ron) şi 40 % din taxa de şcolarizare anuală.
În cazul în care candidaţii nu se vor înmatricula în termenul prevăzut de Metodologia proprie a Facultăţii de Litere (a se vedea programul de mai jos), se va considera că respectivul candidat renunţă la locul câştigat initial prin concurs.
Înmatriculările se fac la Secretariatul Facultăţii de Litere (Al. Universităţii nr. 1, Campus, Corp A, parter, sala 026), conform următorului program:
Miercuri, 26.07.2017, între orele 13.00 şi 17.00;
Joi, 27.07.2017, între orele 9.00 şi 17.00;
Vineri, 28.07.2017, între orele 9.00 şi 17.00.
 

 


Probele orale, programate în data de 24.07.2017, se vor desfăşura începând cu ora 9.00, la Campus, Corp A (Aleea Universităţii nr.1), în sălile 04 (parter), 118, 130, 132, 134 (etajul întâi) sau 214 (etajul al doilea). Pentru repartizarea candidaţilor pe săli şi pe ore, va rugăm să accesaţi secţiunea ‚Programare probe’.
La intrarea în examen, candidaţii vor avea asupra lor legitimaţia de concurs şi un document de identitate.
De asemenea, candidaţii îşi pot verifica datele personale şi pe cele referitoare la concursul de admitere (medie de bacalaureat, opţiuni) accesând, în cadrul aceleeaşi secţiuni (Programare probe), listele grupate sub titlul ‘Lista candidaţilor înscrişi (pe specializări)’.