Programare probe

2018 – Admitere programe de licenţă – Sesiunea Septembrie

Liste de verificare (cu candidaţii înscrişi) şi Repartizarea candidaţilor pe săli

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană. franceză, italiană, turcă) – candidaţi înscrişi 
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) IFR – candidaţi înscrişi 
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană. franceză, italiană, turcă) şi Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) IFR – repartizarea pe săli

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) – candidaţi înscrişi 
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) – candidaţi înscrişi
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) şi Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) – repartizarea pe săli

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) – candidaţi înscrişi
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă (italiană, engleză, germană, turcă) – repartizarea pe săli

Studii americane (în limba engleză) – candidaţi înscrişi
Studii americane (în limba engleză) – repartizarea pe săli 

Jurnalism – candidaţi înscrişi
Jurnalism – repartizarea pe săli

 

2018 – Admitere programe de master – Sesiunea Septembrie

Liste de verificare (cu candidaţii înscrişi) şi Repartizarea candidaţilor pe săli

 
 

 

 

2018 - sesiunea iulie (studii de masterat): Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european

Studii de românistică

Studii anglo-americane

2018 - sesiunea iulie (studii de masterat): Repartizarea pe sali a candidatilor (pe specializari si sali)

Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european

Studii de românistică

Studii anglo-americane

2018 - sesiunea iulie (studii de licenta): Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învăţământ cu frecvenţă redusă IFR)
Limba şi literatură franceză - O limbă şi literatură modernă (italiană, engleză, germană, turcă)
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) 
Limba şi literatură engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) 
Studii americane (în limba engleză)
Jurnalism

2018 - sesiunea iulie (studii de licenta): Repartizarea pe sali a candidatilor (pe specializari si sali)

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) - sala 218
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) şi Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învăţământ cu frecvenţă redusă IFR) - sala 214 
Limba şi literatură franceză - O limbă şi literatură modernă (italiană, engleză, germană, turcă) - sala 128
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) - sala 132
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) şi Limba şi literatură engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză) - sala 04 
Studii americane (în limba engleză) – sala 118 
Jurnalism - sala 033

2017 - sesiunea septembrie (studii de masterat) - Lista candidaţilor inscrişi (pe specializari)

2017 - sesiunea septembrie (studii de masterat) - Repartizarea pe săli a candidatilor inscrişi

2017 - sesiunea septembrie (studii de licenta) - Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

2017 - sesiunea septembrie (studii de licenta) - Repartizarea pe săli a candidaţilor

2017: Lista candidatilor inscrisi (pe specializari)

Jurnalism
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză)
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR)
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)
Studii americane (în limba engleză)

2017: Repartizarea pe sali a candidatilor (pe specializari si sali)

Jurnalism – sala 033
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) – sala 132
Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (germană, turcă, portugheză) si Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (italiană / franceză) – sala 04
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză si Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (italiană) – sala 130
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) – sala 134
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) si Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană) (forma de învățământ cu frecvenţă redusă IFR) – sala 214
Studii americane (în limba engleză)

 
 
Programare probe şi liste de verificare
 
PROGRAMAREA PROBELOR ŞI LISTE DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA 2017 DIN DATA DE 24 IULIE 2017
SPECIALIZARE: LIMBA SI LITERATURA ROMANA - O LIMBA SI LITERATURA MODERNA (ZI/IFR)
SPECIALIZARE: LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA
SPECIALIZARE: LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - O LIMBA SI LITERATURA MODERNA
SPECIALIZARE: STUDII AMERICANE
SPECIALIZARE: JURNALISM
 
PROGRAMAREA PROBELOR SI LISTE DE VERIFICARE PENTRU ADMITEREA 2017 - SESIUNEA SEPTEMBRIE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
SPECIALIZARE: COMUNICARE SI DISCURS INTERCULTURAL IN SPATIUL EUROPEAN
SPECIALIZARE: LIMBA FRANCEZA SI PLURILINGVISM IN SPATIUL EUROPEAN
SPECIALIZARE: STUDII ANGLO AMERICANE
SPECIALZARE: STUDII ROMANISTICA