19 iulie 2018 | În atenţia candidaţilor înscrişi la Facultatea de Litere

 

programe de studii de licenţă

 

În cursul zilei de 19.07.2018 se vor afişa Listele candidaţilor înscrişi, precum şi Repartizarea pe săli a candidaţilor, în vederea susţinerii probei orale programate în data de 20.07.2018, începând cu orele 9.00. Vă rugăm consultaţi site-ul Facultăţii de Litere, secţiunea Admitere/Programare probe (http://litere.univ-ovidius.ro/admitere/programare-probe) şi verificaţi datele existente.

 

programe de studii de master

În cursul zilei de 20.07.2018 se vor afişa Listele candidaţilor înscrişi, precum şi Repartizarea pe săli a candidaţilor, în vederea susţinerii probei orale programate în data de 21.07.2018, începând cu orele 9.00. Vă rugăm consultaţi site-ul Facultăţii de Litere, secţiunea Admitere/Programare probe (http://litere.univ-ovidius.ro/admitere/programare-probe) şi verificaţi datele existente.

 

Reamintim că, la intrarea în sală, candidatul va avea asupra sa legitimaţia de concurs (care se descarcă din platforma online, secţiunea ‘Dosarele mele’) şi un document care să-i dovedeasca identitatea (BI/CI/Paşaport).