Anunturi admitere

2019 - IULIE

Informații privind eliberarea certificatului de competență lingvistică pentru înscrierea la Facultatea de Litere

 

Candidatii care doresc să se înscrie la un program de studiu de licență care cuprinde limba și literatura engleză sau limba și literatura franceză ca limbă B trebuie să depună la dosarul de înscriere, un certificat de competență lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1.
In cazul în care candidații nu dețin acest certificat, îl pot obține la sediul Facultății de Litere, după următorul calendar:

10 iulie, orele   14:00 sala 035
14 iulie, orele  10:00 sala 035

19 iulie 2019, sala 035, ora 14:00

 

2018 - IULIE

 

19 iulie 2018 | În atenţia candidaţilor înscrişi la Facultatea de Litere

 

Informații privind eliberarea certificatului de competență lingvistică pentru înscrierea la Facultatea de Litere

Candidatii care doresc să se înscrie la un program de studiu de licență care cuprinde limba și literatura engleză sau limba și literatura franceză ca limbă B trebuie să depună la dosarul de înscriere, un certificat de competență lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1.
In cazul în care candidații nu dețin acest certificat, îl pot obține la sediul Facultății de Litere, după următorul calendar:

10 iulie, orele   14:00 sala 035
14 iulie, orele  10:00 sala 035

 

2017 - SEPTEMBRIE

11-12 septembrie – Înmatricularea candidaţilor admişi în urma concursului de admitere – sesiunea septembrie

Înmatricularea candidaţilor admişi în urma concursului de admitere – sesiunea septembrie - se va face la Secretariatul Facultăţii de Litere (Aleea Universităţii nr.1, Campus, Corp A, Parter, Sala 026). Program: 11-12 septembrie, orele 9.00 -17.00. 
Atenţie: Locul obţinut prin concurs poate fi păstrat doar prin înmatricularea candidatului respectiv (semnarea conractului de studii, achitarea taxei de înmatriculare şi, dacă este cazul, a unui cuantum din taxa de şcolarizare).

2017 - IULIE

25.07.2017, ora 16.30: Anunţ afişare liste provizorii ale concursului de admitere şi înmatriculări
Listele provizorii cu rezultatul admiterii 2017 (sesiunea iulie) pot fi accesate în secţiunea Admitere/Rezultate Admitere/2017. Data publicării pe site: 25.07.2017, ora 16.30.
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri “fără taxă” sau pe locuri “cu taxă” se vor înmatricula prin prezentarea dosarului cu actele necesare înscrierii , în original şi cópii simple. (dosar-plic de carton cu coperta intreaga).
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri “fără taxă” vor achita la casieria universităţii taxa de înmatriculare (100 ron).
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri “cu taxă” vor achita la casieria universităţii taxa de înmatriculare (100 ron) şi 40 % din taxa de şcolarizare anuală.
În cazul în care candidaţii nu se vor înmatricula în termenul prevăzut de Metodologia proprie a Facultăţii de Litere (a se vedea programul de mai jos), se va considera că respectivul candidat renunţă la locul câştigat initial prin concurs.
Înmatriculările se fac la Secretariatul Facultăţii de Litere (Al. Universităţii nr. 1, Campus, Corp A, parter, sala 026), conform următorului program:
Miercuri, 26.07.2017, între orele 13.00 şi 17.00;
Joi, 27.07.2017, între orele 9.00 şi 17.00;
Vineri, 28.07.2017, între orele 9.00 şi 17.00.
 

 


Probele orale, programate în data de 24.07.2017, se vor desfăşura începând cu ora 9.00, la Campus, Corp A (Aleea Universităţii nr.1), în sălile 04 (parter), 118, 130, 132, 134 (etajul întâi) sau 214 (etajul al doilea). Pentru repartizarea candidaţilor pe săli şi pe ore, va rugăm să accesaţi secţiunea ‚Programare probe’.
La intrarea în examen, candidaţii vor avea asupra lor legitimaţia de concurs şi un document de identitate.
De asemenea, candidaţii îşi pot verifica datele personale şi pe cele referitoare la concursul de admitere (medie de bacalaureat, opţiuni) accesând, în cadrul aceleeaşi secţiuni (Programare probe), listele grupate sub titlul ‘Lista candidaţilor înscrişi (pe specializări)’.