ADMITERE SEPTEMBRIE 2020

Programare inmatriculări candidaţi admişi la fără taxă

 

In atenţia candidaţilor admişi şi înmatriculaţi pe locuri cu taxă, în sesiunile iulie 2020 şi septembrie 2020

Candidații admişi şi înmatriculați la Facultatea de Litere pe locuri cu taxă în sesiunea iulie 2020 şi septembrie 2020 au obligația să își depună la facultate dosarul de concurs cu toate documentele care au stat la baza înscrierii în concurs, în baza următoarei programări:

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă, IF : 22.09 şi 23.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă, IFR : 23.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă: 24.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă: 24.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Studii Americane: 24.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la specializarea Jurnalism: 25.09, în intervalul 12:00-15:00

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi la programele de masterat Studii de românistică, Comunicare și discurs intercultural în spațiul europeanStudii anglo-americane, Limbile moderne în dinamică plurilingvă, Relații publice și dezvoltare interculturală: 25.09,  în intervalul 12:00-15:00.

 Cei care din motive strict obiective nu se pot prezenta cu dosarul în ziua în care sunt programaţi, trebuie să trimită un e-mail pe adresa secretariatulul (secretariat_FL@univ-ovidius.ro), pentru reprogramare.

 

 Vă rugăm să aveți la dumneavoastră următoarele documente, într-un dosar plic :

 

 1. declarație RGDP (primită pe e-mail la înmatriculare) – printată, completată și semnată

2. declarația de autenticitate a documentelor (primită pe e-mail la înmatriculare) -– printată, completată și semnată

3. declarația cu privire la limba a 2-a de studiu (doar pentru specializarea de licență Studii Americane, primită pe e-mail la înmatriculare) – printată, completată și semnată

4. fișa de înscriere pentru concursul de admitere (pe care o descărcați de pe platformă, din contul dvs.) – printată și semnată

5. certificatul de naștere în original și copie simplă

6. actul de identitate în original și 2 copii simple

7.   certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui, în original și copie simplă

8. diploma de bacalaureat în original/ copie legalizată.

9.   diploma de licență în original (în cazul înscrierii la studii universitare de master)/ copie legalizată

Candidații din promoția 2020 vor aduce adeverința de licență în original.

10. suplimentul la diplomă în original (în cazul înscrierii la studii universitare de master)/ copie legalizată

Candidații din promoția 2020 vor aduce adeverința de licență în original.

11.  Adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

12. contractul de studii (primit pe e-mail la înmatriculare) - printat, completat și semnat IN DOUA EXEMPLARE!

13.   foaia matricolă eliberată de liceu, în original/ copie legalizată;

14.  adeverință medicală eliberată, după caz, de către medicul de familie sau de către medicul școlar, care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează;

15. fotografie color – tip buletin/carte de identitate – 4 buc.;

16. scrisoarea de intenție/ eseul motivațional pe care l-ați încărcat pe platformă

17. chitanţele care atestă plata taxelor de înmatriculare şi şcolarizare în original şi copie simplă;

 Accesul se va face prin spatele Campusului Corp A, aleea Universităţii nr.1, (parcarea din spate Corpului A), la fereastrele sălii 035.

Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Secretariatului Facultăţii de Litere (tel. 0040241551773; e-mail: secretariat_FL@univ-ovidius.ro).